661 897 353 | 503 092 139

off

Przedstawiciele Dalkii, Zwik i PGE spotkali się z władzami SM Śródmieście i Pełnomocnikiem Mieszkańców u Prezydent Miasta

W dniu 5 czerwca 2014 przedstawiciele Dalki (A. Szymanek  R.Warchoł) ZWIK (R.Bosakowski, M.Długoborski), PGE (D.Szychta, W.Filipiński) spotkali się z reprezentacją władz spółdzielni mieszkaniowej „Śródmieście” ( W.Kabziński, E.Szymańska, L.Wiewiór, G.Wawrzyniak )...