661 897 353 | 503 092 139

off

I Kongres Łódzkich Spółdzielców zorganizowany przez Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich oburzył przedstawicieli spółdzielczej nomenklatury

Losy nowego prawa spółdzielczego są nieodgadnione . Projekt autorstwa Lidii Staroń  budzi wiele emocji – głównie po stronie lobby prezesów spółdzielni mieszkaniowych . Przedstawiciele spółdzielczej nomenklatury walczą z każdym zapisem ograniczający ich wszechwładztwo i...