661 897 353 | 503 092 139

off

Rząd przyjął nowelizację prawa spółdzielczego

„.. Nowelizacja  eliminuje możliwość lustrowania spółdzielni mieszkaniowej przez prezesów i modyfikuje uprawnienia ministra wobec spółdzielni mieszkaniowych. Minister, aby przeprowadzić ocenę czy spółdzielnia działa zgodnie z prawem, będzie mógł żądać przedstawienia przez...