661 897 353 | 503 092 139
Tu   będziemy weryfikowac komunikaty podpisywane w imieniu SM „Śródmieście”
Pozwoli nam to uniknąć  dalszego chaosu w sytuacji kiedy skład zarządu  zmienia się jak w kalejdoskopie a na klatkach schodowych pojawia się duża ilośc  różnych komunikatów ;

Uwaga: oficjalne komunikaty przekazywane przez SM „Śródmieście ” do mieszkańców powinny wisieć w gablotach.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom

DOKUMENTY SM ŚRÓDMIEŚCIE – 2013 ROK:

strzalkaBilans na dzień 31 grudnia 2013 [PDF]
strzalkaSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2013 [PDF]
strzalkaRachunek zyskow i strat w okresie 1.01 – 31.12.2013 [PDF]
strzalkaZestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2013 [PDF]
strzalkaProtokół z zebrania przedstawicieli – czerwiec 2013 [PDF]

 

 

Komunikaty / informacje SM: